Belgische BEAUTY Federatie

Structuur

Belgische Beauty Federatie is een gezamenlijk project van BBF vzw en BFMS vzw en is hierdoor een wettelijk erkende beroepsorganisatie met een afgelijnde transparante structuur en beleid. Onderstaande organogram toont u de samenstelling van de substructuren:

 

Beleidslijnen

De voorzitter en zijn bestuursteam hebben de volgende beleidslijnen uitgezet:

  • Pijnpunten van de sector in kaart brengen. Vervolgens de pijnpunten omzetten in werkpunten
  • Pleiten voor een apart beroepsstatuut Visagist / MUA = loskoppelen van het gereglementeerd beroep Schoonheidsspecialist
  • Netwerkdagen organiseren per beroepsgroep
  • Klachtenbank oprichten
  • Plan uitwerken om onze leden zo optimaal mogelijk te vertegenwoordigen, promoten en ondersteunen
  • Kwaliteitslabel uitwerken voor onze leden per beroepstak

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar