Klaar voor 2019? Evalueer eerst 2018!

evalueerOndernemen is vooruitkijken en meegroeien met de nieuwe ontwikkelingen. Maar ondernemen is ook terugkijken, evalueren en reflecteren! Om van 2019 een nog beter jaar te maken voor jouw salon, is het aan te raden om terug te kijken op hoe het afgelopen jaar verlopen is. De vaak wat rustigere periode na de feestdagen is hiervoor een ideaal moment! Daarna kun je nog effectiever doelen stellen en plannen maken voor 2019. Klaar voor 2019? Evalueer eerst 2018!

Ontdek de kansen voor je salon in 2019

Blijft niet afwachten op wat 2019 je zal brengen, maar neem het heft in eigen hand, zodat je zelf invloed hebt op de voortgang van je salon. Dat doe je door tijd vrij te maken voor een grondige analyse van het afgelopen jaar. Wat heb je allemaal bereikt? Waar heb je kansen laten liggen? Door alle aspecten van je salon te evalueren, krijg je meer inzicht in de kansen voor je bedrijf in het nieuwe jaar. Kijk naar de financiën van je bedrijf, je missie en doelstellingen, evalueer je acties en promoties, je marketingbeleid, je klantenbestand en je personeel. Én ook niet onbelangrijk: wat deden je concurrenten?! 

Was je begroting voor 2018 reëel?

Hoe leuk je je vak ook vindt, er moet aan het einde van de maand genoeg geld in de lade komen om je rekeningen te betalen en om van te leven. Maar dat niet alleen; vergeet niet dat je in de toekomst mogelijk nieuwe investeringen moet doen voor je zaak. Zonder een gezond financieel beleid komt de continuïteit van je zaak in gevaar. Daarom is het belangrijk om de cijfers van het afgelopen jaar onder de loep te nemen.

Vergelijk de begrote kosten met de daadwerkelijke kosten en vergelijk de begrote inkomsten met de behaalde inkomsten. Komen ze overeen? Meestal zit hier wel wat verschil in. Onderzoek waarom je meer of minder kosten had dan gedacht of waarom je eventueel meer of minder inkomsten hebt behaald dan je had begroot. Misschien waren je inschattingen niet juist? Zijn je tarieven nog wel in orde? Het kan ook zijn dat er zich veranderingen hebben voorgedaan binnen je zaak of in jouw leven. We raden je aan om je financieel plan te laten controleren door een boekhouder of accountant. 

Evalueer je missie en doelstellingen

Elk succesvol bedrijf heeft een visie en doelstellingen. Dit heb je bij de opstart van je salon allemaal beschreven in je ondernemingsplan. Soms is het goed om jezelf hieraan te herinneren. Het einde van een jaar is een ideaal moment om te evalueren of je jouw visie en doelstellingen efficiënt hebt nagestreefd en of je je doelen hebt behaald.

Passen de behandelingen die je het afgelopen jaar hebt uitgevoerd nog bij deze visie en doelstellingen? Misschien wilde je je richten op de probleemhuid, maar komen mensen eerder naar je toe vanwege jouw goede wenkbrauwbehandelingen? Dan is het aan jou om te bepalen of je je visie en doelstellingen moet bijstellen of dat je je op een andere manier moet gaan profileren. Onderzoek ook de tevredenheid onder je klanten en voer eventueel een klantentevredenheidsonderzoek uit.

Misschien is het nodig dat je in het nieuwe jaar enkele bijscholingen gaat volgen, om je visie en doelstellingen bij te stellen, om je bestaande doelen beter te bereiken en om je klanten beter van dienst te kunnen zijn. 

Evalueer je marketingbeleid

Een groot deel van je marketingbeleid bestaat uit het organiseren van acties en promoties. Zet eens op een rij welke acties en promoties je in 2018 hebt gedaan. Welke was het meest succesvol? Welke actie sloeg niet aan? En waarom niet? Zet de beste promotie eens naast de minst succesvolle promotie en bedenk wat je hierbij anders hebt gedaan. Gebruik de sterke punten uit je promotieactiviteiten straks voor acties en promoties in het nieuwe jaar. Evalueer verder al je marketinginstrumenten, waaronder vooral ook je social media kanalen. Welke kanalen gebruik je en welke zijn het afgelopen jaar het meest gegroeid? Daar kun je in het nieuwe jaar dan meer focus op leggen. 

Evalueer je klantenbestand

Hoe nauwkeurig houd je je klantenbestand bij? Weet hoeveel klanten je hebt aan het begin van het jaar, dan is het aan het einde van het jaar gemakkelijk om te bekijken hoe je klantenbestand is gegroeid. Echter, het aantal klanten zegt niet alles over het succes van je salon. Als je veel nieuwe klanten hebt aangetrokken, die maar een keer een behandeling hebben ondergaan, dan is er mogelijk iets mis. Ga na hoeveel van je nieuwe klanten, vaste klanten zijn geworden. Wat heb je het afgelopen jaar ondernomen om je vaste klanten te behouden? Kunnen ze bijvoorbeeld deelnemen aan een spaarprogramma via een klantenkaart? Heb je klachten of feedback gekregen van klanten? Hoe ben je hiermee omgegaan? Had dat misschien beter gekund? Lees hier ook ons artikel: ‘Vergeet je loyale klanten niet!’

Hoe functioneert je team?

Heb je medewerkers in dienst, dan is het een goed idee om je team te evalueren. Was de inschatting van het aantal medewerkers dat je nodig had in 2018 in orde? Beschikken je medewerkers over voldoende kennis en vaardigheden om bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen van jouw zaak? Evalueer eveneens of de onderlinge samenwerking soepel verloopt en betrek je medewerkers in deze evaluatie, zodat je ook hun feedback hierin mee kunt nemen.

Wat deden je concurrenten?

Als salonuitbater is het verstandig om niet alleen naar je eigen zaak te kijken, maar kijk ook eens om je heen naar wat je concurrenten doen. Bepaal wie je belangrijkste concurrenten waren in het afgelopen jaar; maak bijvoorbeeld een lijstje met jouw top 3 concurrenten. Hoe succesvol waren ze in 2018? Bezoek hun website, analyseer hun social media kanalen en check eventuele online recensies. Kun je ontdekken waar hun kracht ligt? Wat kun je hiervan leren? En hoe kun jij je in het komende jaar nog beter van je concurrenten onderscheiden?

Tot slot vat je al je bevindingen kort samen en stel je enkele kernpunten op die als uitgangspunten dienen voor het bepalen van je doelen voor je salon in 2019. Op basis hiervan kun je je plannen voor het nieuwe jaar uitwerken om deze doelen te behalen!

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar