Worden de illegale nagelsalons eindelijk aangepakt?

illegale nagelsalonsVia het meldpunt van onze website krijgen we regelmatig meldingen van malafide en illegale praktijken die plaatsvinden in nagelstudio’s in ons land. Het is daarom voor zowel consument als professional binnen deze branche belangrijk om hier alert voor te zijn. We hebben dit probleem aanhangig gemaakt bij de overheid. We hebben daarbij aangedrongen op meer en betere generieke controle in de sector. De nagelstudio’s waar deze praktijken plaatsvinden zijn ons inziens algemeen gekend!

Vandaag verscheen er in de ‘De Standaard’ een artikel over de activiteiten inzake de actuele controle’s die werden uitgevoerd. Een belangrijk nieuwsbericht waar we als Belgisch Beauty Federatie extra de aandacht op willen vestigen. Want hoe zit het nu? Worden illegale nagelsalons nu eindelijk aangepakt? En wat is er juist aan de hand?

Grootschalige controle nagelsalons Brussel

Dat de nagelsalons vandaag zo groot in het nieuws waren, kwam doordat er een grootschalige controle in de Galerie du Centre in Brussel heeft plaatsgevonden, die niet onopgemerkt bleef. Maar liefst 50 politiemensen en meer dan 30 mensen van de sociale inspectiediensten bezetten de 4 ingangen en de 15 nagelstudio’s in dit bekende winkelcentrum. Niemand kon eruit zonder eerst langs een politieagent te komen, zodat de inspecteurs iedereen konden controleren.

De reden dat men op deze plek deze grootschalige controle hield, is omdat in Brussel de laatste jaren de nagelstudio’s als paddenstoelen uit de grond schieten. Op zich geen probleem, zou je zeggen; de branche is groeiende en steeds meer mensen willen hun nagels perfect laten verzorgen. Wat wel een probleem is en wat deze salons verdacht maakt, is dat het hier vaak gaat om goedkope ‘nailshops’, die tegen bodemprijzen nagelbehandelingen aanbieden, waaronder het plaatsen van gelnagels.

Het aantal politiecontroles in nagelstudio’s in Brussel is fel toegenomen. Er werden maar liefst 55 processen-verbaal opgemaakt en er werd 50 kilo aan illegale producten in beslag genomen.

Nagelsalons met verdacht lage prijzen

De lage prijzen die de nagelsalons in de Galerie du Centre in Brussel voeren, zijn zeer verdacht. Want hoe kan een salonuitbater op deze manier voldoende winst maken? Er komen heel wat kosten kijken bij het runnen van een nagelsalon en zeker op een dergelijke locatie; een hoge huurprijs voor een pand op een centrale locatie, producten, personeelskosten en energiekosten. Met een uurtarief van € 30 red je het niet om je salon draaiende te houden! Een goede reden voor de inspectiediensten om te onderzoeken wat hier aan de hand is. Er blijkt heel wat mis te zijn; er was zelfs geen enkele nagelsalon waarbij alles helemaal in orde was!

Illegale arbeid

De inspecteurs controleerden onder andere de identiteit van de medewerkers. Een aantal medewerkers had geen identiteitspapieren. Er bestaat grote kans dat ze illegaal aan het werk waren. Er zijn veel Chinese en Vietnamese vrouwen aan het werk in de salons. De werkgever hangt een boete van € 3000 boven het hoofd. Brecht Speybrouck van het Arbeidsauditoraat zegt hierover: “Sommige werkgevers betalen de € 3000 boete zonder te verpinken en gaan de volgende dag gewoon verder met hun praktijken.” Er wordt uitgezocht waar de illegale werkneemsters vandaan komen. Vaak werken ze tegen veel te lage prijzen, een sociaal vangnet ontbreekt en ze moeten hun schulden aflossen aan mensenhandelaars.

Gevaar voor de gezondheid

Wie het winkelcentrum binnenkomt, wordt meteen bedwelmd door een sterke geur, die in de nagelsalons nog veel indringender is. Er is duidelijk iets mis met de verluchting in de nagelsalons, terwijl dit een ontzettend belangrijk aspect is voor een gezonde werkomgeving voor de werknemers, maar ook voor de gezondheid van de klant. Daarnaast dienen de werknemers een mondmasker te dragen.

Tijdens de controle troffen de inspecteurs bijvoorbeeld een werkneemster aan die 6 maanden zwanger was. Ze komt dagelijks urenlang in aanraking met stoffen die zeer waarschijnlijk schadelijk zijn voor haar baby. Hoewel ze een mondmasker droeg, was dat echter niet voldoende om de schadelijke stoffen tegen te houden.

Verder mag de klant geen huidproblemen krijgen door de behandelingen. Speybrouck verklaart: “We hebben al klachten gekregen van mensen met brandwonden.” Hij legt uit dat veel producten die gebruikt worden afkomstig zijn uit Aziatische landen en van dubieuze kwaliteit zijn.

 Bron: De Standaard

ONZE ACTIES

De Belgische Beauty Federatie zal via intensieve samenwerking met Unizo en de FOD Economie verder ijveren om het aantal controles op te drijven. Dit probleem beperkt zich niet louter en alleen tot Brussel! Het zorgt ervoor dat in heel België de professionele sector van de nagelstyling onder druk komt te staan. Bijkomend gebeuren er heel wat foute handelingen waardoor nagels beschadigd of gekwetst geraken. Op dat ogenblik stapt de klant meestal wél naar een degelijke studio om de problemen, veroorzaakt in die de malafide studio’s, op te lossen! Als beroepsfederatie dien je kort bij de professionals te staan… Daar steken we onze hand voor in het vuur! Samen sterk voor een betere toekomst in de beautysector!

 

Mario Blokken
Voorzitter
Belgische Beauty Federatie vzw

Lidmaatschap aanvragen

Wenst u deel uit te maken van het netwerk van gecertificeerde professionelen uit de sector? Aarzel dan niet om lid te worden van onze beroepsfederatie!

Meld je online aan als lid!

Zoek een gecertificeerd behandelaar